Provtagning

Bakteriologisk odling avseende sporer från Amerikansk Yngelröta:

Provet tas med fördel på sensommaren eller hösten. Minst 200 bin behövs per prov. 

Samlingsprov rekommenderas, då tas ca 50 bin per samhälle från ca 10 samhällen i samma bigård.
Om man önskar kunna följa upp enskilda samhällen kan även individuella prover tas, som sparas tills resultatet för samlingsprovet är klart.

Provet skall märkas upp och frysas omgående efter insamling, därefter hållas fryst under förvaring och transport. 

Kostnaden är 200 kr per prov (ex. moms). Transport av prover bekostas av insändaren.
Under 2016-2018 kommer ett antal prover kunna erbjudas till halva kostnaden med stöd av nationella honungsprogrammet, dvs 100 kr/prov (ex. moms).


Vid höga spornivåer kan kompletterande undersökningar behöva göras för att utesluta falska provresultat. Är det något som innebär merkostnader diskuteras detta dock alltid i förväg. 

 

Kontakta mig innan provtagning om Ni funderar över vilken omfattning av prover som lämpar sig bäst för Er biodling!

Kontakta mig alltid innan Ni skickar in några prover!

mellifera.vet@gmail.com

Telefon 0732 437 866

Välkommen

Välkommen till www.mellifera.n.nu.

 

Länkar