Bihälsa | Mellifera Veterinärtjänst

Bihälsa

Från hösten 2016 erbjuds screening av Amerikansk Yngelröta.

Metoden har visat sig vara mycket effektiv för att bedriva ett förebyggande hälsoarbete mot Amerikansk Yngelröta. Det innebär att från prover av vuxna bin göra en bakteriologisk odling och därigenom kunna påvisa förekomst av bakteriesporer hos bigården eller samhället. Utifrån detta kan man vid behov avlägsna samhällen som utgör en smittrisk och genom ett karantänsförfarande minska förekomsten av sporer i sin biodling. I Bitidningen nr 9 2016 kan man läsa mer om metoden i Eva Forsgrens artikel "Provtagnings- och saneringsstrategi för amerikansk yngelröta".

Bakgrundsinformation om screening.

Information om provtagning.

Med stöd från Nationella Honungsprogrammet erbjuds nu ett begränsat antal prover för endast 100 kr st! Vid samlingsprov om 10 samhällen innebär detta alltså en kostnad på 10 kr/samhälle (ex. moms).

Observera att denna provtagning avser samhällen som inte visar tecken på sjukdom! Om kliniska symptom på Amerikansk Yngelröta föreligger skall alltid bitillsynen kontaktas!

Välkommen

Välkommen till www.mellifera.n.nu.

 

Länkar