Hund & Katt

  • Vaccinationer, besiktning, eu-pass, hälsokoll, foderrådgivning m.m.

Jag eftersträvar

  • En god kommunikation med dig som djurägare.
  • Ett lugnt och tryggt bemötande av djuren.
  • En helhetssyn på hälsa utifrån individens förutsättningar.

 

Kontakta mig för tidsbokning, dag- och kvällstid. Även akuta fall i mån av tid.

 

Prisexempel:

Resor utgår ifrån Skogstibble, Vänge. En reseavgift på 200 kr tas ut, alternativt 40 kr/mil vid längre resa.

Vaccination hund, DHPPI2: 300 kr

Vaccination katt, Tricat: 300 kr

Eu-pass och vaccination mot rabies: 600 kr

Vaccination, chipmärkning och besiktning av valpkull: 500 kr/valp

 

Välkommen

Välkommen till www.mellifera.n.nu.

 

Länkar